Language of document :

Recurs introdus la 27 noiembrie 2018 de Duferco Long Products SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 18 septembrie 2018 în cauza T-93/17, Duferco Long Products/Comisia

(Cauza C-738/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Duferco Long Products SA (reprezentanți: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii atacate (T-93/17, EU:T:2018:558);

Anularea articolului 1 litera (f) și a articolului 2 din Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2016 privind ajutoarele de stat SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) puse în aplicare de Belgia în favoarea Duferco;

Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri, precum și la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Prin recursul său, recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a refuzat să examineze două erori de calcul săvârșite de Comisie în cadrul evaluării caracterului pari passu al celei de a șasea măsuri vizate de Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2016 privind ajutoarele de stat SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), precum și în aplicarea criteriului investitorului privat în economia de piață.

Recurenta susține mai precis că:

Tribunalul nu a efectuat un control jurisdicțional adecvat al modului în care Comisia a aplicat criteriul investitorului privat în economia de piață;

Tribunalul ar fi trebuit mai degrabă să examineze, cu prioritate, motivul întemeiat pe erori săvârșite de Comisie în cadrul evaluării caracterului pari passu al acestei a șasea măsuri decât să privilegieze analiza documentelor furnizate de Belgia.

____________