Language of document :

Pritožba, ki jo je Duferco Long Products SA vložila 27. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 18. septembra 2018 v zadevi T-93/17, Duferco Long Products/Komisija

(Zadeva C-738/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Duferco Long Products SA (zastopniki: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču Evropske unije predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo (T-93/17, EU:T:2018:558);

razglasi ničnost člena 1(f) in člena 2 Sklepa Komisije z dne 20. januarja 2016 o državni pomoči SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ki jo je Belgija odobrila skupini Duferco;

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka in stroškov postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v pritožbi zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da ni preučilo dveh napak pri izračunu, ki jih je Komisija storila pri preučitvi pari passu narave šestega ukrepa iz Sklepa Komisije z dne 20. januarja 2016 o državni pomoči SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) in pri uporabi merila zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu.

Pritožnica natančneje navaja, da:

Splošno sodišče ni izvedlo ustreznega sodnega nadzora nad tem, kako je Komisija uporabila merilo zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu;

bi moralo Splošno sodišče prednostno preučiti tožbeni razlog, ki se je nanašal na napake, ki jih je Komisija storila pri preučitvi pari passu narave šestega ukrepa, in ne dati prednost analizi dokumentov, ki jih je predložila Belgija.

____________