Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Instrucción de Badalona (Hispaania) 22. oktoobril 2018 – kriminaalasi VW süüdistuses

(kohtuasi C-659/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Instrucción de Badalona

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

VW

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja eelkõige direktiivi 2013/48/EL1 artikli 3 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et õiguse advokaadi abile võib põhjendatult edasi lükata, kui kahtlustatav või süüdistatav isik ei ilmu esimesel kutsumisel kohtusse ja tehakse riigisisene, Euroopa või rahvusvaheline vahistamismäärus, nii et kaitsja abi ja tema osalemine menetluses viibib seni, kuni vahistamismäärus täidetakse ja kahtlustatav toimetatakse avaliku võimu poolt kohtu ette?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT 2013, L 294, lk 1)