Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Juzgado de Instrucción de Badalona (Španjolska) – kazneni postupak protiv VW-a

(predmet C-659/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Instrucción de Badalona

Stranka glavnog postupka

VW

Prethodno pitanje

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i posebno članak 3. stavak 2. Direktive 2013/48/EU1 tumačiti na način da se ostvarivanje prava na pristup odvjetniku može opravdano odgoditi ako se osumnjičenik ili optuženik ne pojavi pred sudom nakon njegova prvog poziva i ako je izdan nacionalni, europski ili međunarodni uhidbeni nalog, i to na način da se uskrati pristup odvjetniku i njegovo pojavljivanje pred sudom tijekom postupka sve dok se taj uhidbeni nalog ne izvrši i dok policijske snage ne dovedu osumnjičenika pred sud?

____________

1     Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294, str. 1.)