Language of document :

2018 m. spalio 22 d. Juzgado de Instrucción de Badalona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš VW

(Byla C-659/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Instrucción de Badalona

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

VW

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir visų pirma Direktyvos 2013/48/ES1 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad teisė gauti advokato pagalbą pagrįstai gali būti suteikiama vėliau tais atvejais, kai įtariamasis ar kaltinamasis neatvyksta į teismą išdavus pirmąjį šaukimą ir yra išduodamas nacionalinis, Europos arba tarptautinis arešto orderis, o advokatas pagalbą teikia ir byloje dalyvauja vėliau, kai įvykdomi orderiai ir įtariamasis atvesdinamas į teismą priverstinai?

____________

1 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 213, p. 1).