Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. oktobrī iesniedza Juzgado de Instrucción de Badalona (Spānija) – kriminālprocess pret VW

(Lieta C-659/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Instrucción de Badalona

Pamatlietas puse

VW

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants un it īpaši Direktīvas 2013/48/ES 1 3. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību uz advokāta palīdzību izmantošana var tikt pamatoti aizkavēta, ja aizdomās turētais vai apsūdzētais neierodas tiesā pēc pirmās pavēstes saņemšanas un ja tiek izdots valsts, Eiropas vai starptautiskais apcietināšanas orderis, tādējādi aizkavējot gan advokāta palīdzību, gan viņa piedalīšanos tiesvedībā līdz brīdim, kad tiek izpildīts apcietināšanas orderis un aizdomās turētais ar valsts varas iestāžu palīdzību tiek nogādāts tiesā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV 2013, L 294, 1. lpp.).