Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Instrucción de Badalona (Spania) la 22 octombrie 2018 – Procedura penală împotriva lui VW

(Cauza C-659/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Instrucción de Badalona

Partea din procedura principală

VW

Întrebarea preliminară

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în special articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2013/48/UE1 trebuie interpretate în sensul că exercitarea dreptului de a avea acces la un avocat poate fi amânată în mod justificat în cazul în care persoana suspectată sau acuzată nu se înfățișează la prima citare a instanței și se emite mandat de arestare național, european sau internațional, accesul la avocat și înfățișarea sa în cauză fiind amânate până la momentul la care aceste mandate sunt executate, iar suspectul este adus în fața instanței cu concursul forței publice?

____________

1 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO 2013, L 294, p. 1).