Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Instrucción de Badalona (Španija) 22. oktobra 2018 – kazenski postopek zoper VW

(Zadeva C-659/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Instrucción de Badalona

Stranka v postopku v glavni stvari

VW

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člen 3(2) Direktive 2013/48/EU1 razlagati tako, da je mogoče pravico do dostopa do odvetnika upravičeno odložiti, če se osumljeni ali obdolženi ne odzove na prvi poziv sodišča in se izda nacionalni, evropski ali mednarodni nalog za prijetje, dostop do odvetnika in njegova udeležba v postopku pa se odložita, dokler se ta nalog ne izvrši in policijske sile osumljenca privedejo pred sodišče?

____________

1     Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, str. 1).