Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2018. uputio Verwaltungsgericht Stuttgart (Njemačka) – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH protiv SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(predmet C-654/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Stuttgart

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Tuženik: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1013/20061 ,

prema kojem pošiljke sljedećih vrsta otpada namijenjenog oporabi podliježu zahtjevima o dostavi općih podataka utvrđenih u članku 18., ako količina otpada koji se otprema prelazi 20 kg:

(a) otpad iz Priloga III. ili III.B;

(b) mješavine, koje nisu klasificirane u jednu zasebnu stavku u Prilogu III., dvaju ili više vrsta otpada iz Priloga III., pod uvjetom da sastav tih mješavina ne umanjuje mogućnost njihove oporabe na način koji nije štetan za okoliš i pod uvjetom da su te mješavine navedene u Prilogu III.A, sukladno članku 58.,

tumačiti na način da su mješavine otpada papira, kartona i papirnatih proizvoda, čiji je sastav takav da su dijelovi otpada, uzeti u obzir zasebno, obuhvaćeni prvim trima alinejama stavke B3020 Priloga IX. Baselskoj konvenciji te dodatno sadržavaju do 10 % udjela onečišćenja, obuhvaćene baselskom oznakom B3020 te time podliježu općim zahtjevima o dostavi informacija utvrđenih u članku 18., a ne obvezi podnošenja obavijesti u skladu s člankom 4.?

Ako je odgovor na prvo pitanje negativan:

2.    Treba li članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1013/2006,

prema kojem pošiljke sljedećih vrsta otpada namijenjenog oporabi podliježu zahtjevima o dostavi općih podataka utvrđenih u članku 18., ako količina otpada koji se otprema prelazi 20 kg:

(a) otpad iz Priloga III. ili III.B;

(b) mješavine, koje nisu klasificirane u jednu zasebnu stavku u Prilogu III., dvaju ili više vrsta otpada iz Priloga III., pod uvjetom da sastav tih mješavina ne umanjuje mogućnost njihove oporabe na način koji nije štetan za okoliš i pod uvjetom da su te mješavine navedene u Prilogu III.A, sukladno članku 58.,

tumačiti na način da se mješavine otpada papira, kartona i papirnatih proizvoda, čiji je sastav takav da su dijelovi otpada, uzeti u obzir zasebno, obuhvaćeni prvim trima alinejama stavke B3020 Priloga IX. Baselskoj konvenciji te dodatno sadržavaju do 10 % udjela onečišćenja, ne pripisuju t. 3. podtočki (g) Priloga III.A te time ne podliježu općim zahtjevima o dostavi informacija utvrđenih u članku 18., nego obvezi podnošenja obavijesti u skladu s člankom 4.?

____________

1 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL 2006., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 16., str. 86.)