Language of document :

2018 m. spalio 18 d. Verwaltungsgericht Stuttgart (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Byla C-654/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Stuttgart

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Atsakovė: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 1013/20061 3 straipsnio 2 dalį,

kurioje nustatyta, kad jei vežama daugiau kaip 20 kg atliekų, toliau nurodytam naudojimui skirtų atliekų vežimui taikomi bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai:

a)    III ar IIIB prieduose nurodytoms atliekoms;

b)    III priede vienu atskiru įrašu neklasifikuojamiems mišiniams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau III priede išvardytų atliekų, jeigu dėl šių mišinių sudėties nesumažėja jų nekenksmingas aplinkai naudojimas, ir su sąlyga, kad šie mišiniai pagal 58 straipsnio nuostatas yra nurodyti IIIA priede,

reikia aiškinti taip, kad popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekų mišiniai, kurie (būdami tokios sudėties, kad atskirai paimtos atliekų frakcijos) patenka į Bazelio konvencijos IX priedo B3020 įrašo pirmąsias tris įtraukas ir, be to, turi iki 10 % teršalų frakciją, turi būti klasifikuojami priskiriant Bazelio konvencijos B3020 kodą ir dėl to jiems taikomi bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai, o ne 4 straipsnyje nustatyta pareiga pranešti?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

2.    Ar Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 dalį,

kurioje nustatyta, kad jei vežama daugiau kaip 20 kg atliekų, toliau nurodytam naudojimui skirtų atliekų vežimui taikomi bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai:

a)    III ar IIIB prieduose nurodytoms atliekoms;

b)    III priede vienu atskiru įrašu neklasifikuojamiems mišiniams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau III priede išvardytų atliekų, jeigu dėl šių mišinių sudėties nesumažėja jų nekenksmingas aplinkai naudojimas, ir su sąlyga, kad šie mišiniai pagal 58 straipsnio nuostatas yra nurodyti IIIA priede,

reikia aiškinti taip, kad popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekų mišiniai, kurie (būdami tokios sudėties, kad atskirai paimtos atliekų frakcijos) patenka į Bazelio konvencijos IX priedo B3020 įrašo pirmąsias tris įtraukas ir, be to, turi iki 10 % teršalų frakciją, nėra priskirtini IIIA priedo 3 punkto g papunkčiui todėl jiems taikomi ne bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai, o 4 straipsnyje nustatyta pareiga pranešti?

____________

1 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, p. 1).