Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemčija) 18. oktobra 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Zadeva C-654/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Stuttgart

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Tožena stranka: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(2) Uredbe (ES) št. 1013/20061 ,

v skladu s katerim za pošiljke naslednjih odpadkov, namenjenih za predelavo, veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg:

(a)    odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIB;

(b)    mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58,

razlagati tako, da se mešanice odpadkov iz papirja, kartona in izdelkov iz papirja, ki so sestavljene tako, da se posamezne frakcije odpadkov, če se obravnavajo posebej, uvrščajo pod prve tri alinee klasifikacijske številke B3020 iz Priloge IX k Baselski Konvenciji in dodatno vsebujejo največ 10 % tujkov, uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3020, zaradi česar zanje veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, in ne obveznost prijave na podlagi člena 4?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.    Ali je treba člen 3(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006,

v skladu s katerim za pošiljke naslednjih odpadkov, namenjenih za predelavo, veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg:

(a)    odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIB;

(b)    mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58.

razlagati tako, da se mešanice odpadkov iz papirja, kartona in izdelkov iz papirja, ki so sestavljene tako, da se posamezne frakcije odpadkov, če se obravnavajo posebej, uvrščajo pod prve tri alinee klasifikacijske številke B3020 iz Priloge IX k Baselski konvenciji in dodatno vsebujejo največ 10 % tujkov, ne uvrščajo pod točko 3(g) Priloge IIIA, zaradi česar zanje ne veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, temveč obveznost prijave na podlagi člena 4?

____________

1 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL 2006, L 190, str. 1).