Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 20.9.2018 – A. K. v. Krajowa Rada Sądownictwa

(asia C-585/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A. K.

Vastapuoli: Krajowa Rada Sądownictwa

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 267 artiklan kolmatta kohtaa, luettuna yhdessä SEU 19 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että äskettäin muodostettu, uusi jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaosto, joka on toimivaltainen käsittelemään sellaista kansallisen tuomioistuimen valituksen tehneen tuomarin asiaa, jonka tutkivat ainoastaan sellaisen kansallisen elimen valitsemat tuomarit, joka valvoo tuomioistuinten riippumattomuutta (kansallinen tuomarineuvosto) ja joka kokoonpanomallinsa ja toimintatapansa vuoksi ei takaa riippumattomuutta lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta, on riippumaton tuomioistuin unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, onko SEUT 267 artiklan kolmatta kohtaa, luettuna yhdessä SEU 19 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaoston, joka ei ole toimivaltainen ja joka täyttää unionin oikeuden tuomioistuinta koskevat vaatimukset, ja johon valitus unionin oikeutta koskevassa asiassa on tehty, jätettävä huomiotta kansallisen lain säännökset, jotka sulkevat pois sen toimivallan tässä asiassa?

____________