Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 20 septembrie 2018 – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa

(Cauza C-585/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Reclamant: A. K.

Pârât: Krajowa Rada Sądownictwa

Întrebările preliminare

Articolul 267 TFUE al treilea paragraf coroborat cu articolul 19 alineatul (1), cu articolul 2 TUE și articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că o cameră nou înfiinţată a instanţei de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru, competentă să soluţioneze acţiunea introdusă de un judecător al unei instanţe naţionale, în compunerea căreia urmează să intre exclusiv judecători aleşi de organismul naţional menit să vegheze la respectarea independenţei instanţelor (Krajowa Rada Sądownictwa [Consiliul Național al Magistraturii]), care, date fiind modelul instituţional de constituire şi modul său de funcţionare, nu oferă garanţia independenţei faţă de puterile legislativă şi executivă, este o instanţă independentă în sensul dreptului Uniunii?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 267 al treilea paragraf TFUE coroborat cu articolul 19 alineatul (1) și articolul 2 TUE și articolul 47 din cartă trebuie interpretat în sensul că o cameră necompetentă a instanţei de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru care îndeplinește cerinţele prevăzute de dreptul Uniunii pentru o instanţă sesizată cu o cale de atac într-o cauză care ţine de dreptul Uniunii, ar trebui să înlăture aplicarea dispoziţiilor legii naţionale care exclud competenţa sa în acea cauză?

____________