Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 5.9.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat VX, WW, ja XV

(asia C-563/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

VX, WW, ja XV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että siinä jäsenvaltioille asetettu velvollisuus säätää tarvittavista muutoksenhakukeinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla on esteenä säännöksille, joiden vuoksi takeet tuomareihin Puolassa kohdistuvan kurinpitomenettelyn riippumattomuudesta menetetään kurinpitomenettelyjen kulkuun kohdistuvan poliittisen vaikuttamisen ja sen vaaran vuoksi, että kurinpitojärjestelmää käytetään tuomioistuinratkaisujen sisällön poliittiseen valvontaan?

____________