Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. septembrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Kriminālprocess pret VX, WW, XV

(Lieta C-563/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pamatlietas puses

VX, WW, XV

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka no tās izrietošais dalībvalstu pienākums nodrošināt tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir vajadzīgi, lai efektīvi aizsargātu tiesības tiesā jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības, nepieļauj tādas tiesību normas, ar kurām tiek likvidētas pienācīgās disciplinārlietu, kas tiek ierosinātas pret Polijas tiesnešiem, garantijas, politiski ietekmējot disciplinārlietu norisi un radot risku, ka disciplinārlietu pasākumu sistēma varētu tikt izmantota, lai īstenotu politisku kontroli pār tiesu nolēmumiem?

____________