Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 5 septembrie 2018 – procedură penală împotriva VX, WW, XV

(Cauza C-563/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

VX, WW, XV

Întrebarea preliminară

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE trebuie interpretat în sensul că obligația statelor membre de a stabili căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, obligație ce rezultă din dispoziția susmenționată, se opune normelor care anulează garanția de independență a procedurii disciplinare împotriva judecătorilor din Polonia, ca urmare a influenței politice asupra desfășurării procedurilor disciplinare și a apariției unui risc de exploatare a măsurilor disciplinare pentru a obține un control politic asupra hotărârilor judecătorești?

____________