Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputio Špecializovaný trestný súd (Slovačka) – kazneni postupak protiv UL-a i VM-a

(predmet C-709/18)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Špecializovaný trestný súd

Stranke glavnog postupka

UL i VM

Prethodna pitanja

Je li u kaznenom postupku poštovano pravilo o pretpostavci nedužnosti utvrđeno člancima 3. i 4. u vezi s uvodnom izjavom 16. Direktive (EU) 2016/3431 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku ako suoptuženik u jedinstvenom postupku na temelju podnesene optužnice poriče pred sudom nakon otvaranja glavne rasprave sudjelovanje u djelu odnosno djelima koja mu se stavljaju na teret očitujući se da je nedužan, a nakon toga sud rješenjem koje ne sadržava opis djela, njegovu pravnu kvalifikaciju ni ocjenu suda odluči prihvatiti izjavu drugog suoptuženika da je kriv za počinjenje djela odnosno pojedinih djela navedenih u optužnici, odustajući tako od izvođenja dokaza u vezi s njegovom krivnjom, te nakon izvođenja dokaza na glavnoj raspravi sud zajedničkom presudom odluči o podnesenoj optužnici?

1.1    Proglašava li se odlukom suda o prihvaćanju izjave jednog od optuženika o krivnji krivim drugi okrivljenik koji poriče krivnju prije nego što je izvođenjem dokaza dokazana njegova krivnja? Je li takvo postupanje suda u skladu s člankom 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

2.    Je li postupanje suda u jedinstvenom postupku povodom optužnice protiv više optuženika u skladu s člankom 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kojim je utvrđeno pravo na pošteno suđenje i pravo svakog pojedinca da neovisni i nepristrani sud pravično ispita njegov slučaj, ako zakonom ustanovljeni sud rješenjem koje ne sadržava opis djela, njegovu pravnu kvalifikaciju ni ocjenu suda odluči na početku prihvatiti izjavu drugih optuženika o krivnji, koji su se takvom izjavom odrekli prava na kontradiktorno izvođenje dokaza, te nakon izvođenja dokaza na glavnoj raspravi i na temelju podnesene optužnice taj isti sud zajedničkom presudom odluči o predmetu koji se odnosi na sve optuženike?

2.1    Ako odluka o prihvaćanju izjave o krivnji izaziva osnovanu sumnju u pogledu nepristranosti suca koji je prihvatio i izjavu suoptuženika, je li izuzeće tog suca u kaznenom postupku mjera koja je prikladna za osiguravanje poštovanja pravila o pretpostavci nedužnosti iz članka 4. stavka 2. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku?

3.    Jesu li poštovana načela jednakosti i vladavine prava iz članka 2., načelo jednakosti građana pred sudovima iz članka 9. te opće načelo Unije iz članka 6. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji, potpisanog 7. veljače 1992. u Maastrichtu, u verziji koja je proizašla iz Ugovora iz Lisabona, potpisanog 13. prosinca 2007. u Lisabonu, kojim se utvrđuje pravo svakog pojedinca da se pravično ispita njegov slučaj, ako nacionalni sud protiv čije odluke nije dopušten pravni lijek donese odluku protivnu jedinstvenom stajalištu nacionalnog suda koje je doneseno radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugih zakonodavnih akata opće primjene na temelju ovlasti dodijeljene mu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i u mjeri potrebnoj da se premosti neujednačenost sudske prakse te s obzirom na činjenicu da je jedno sudsko vijeće Vrhovnog suda odstupilo od pravnog stajališta sadržanog u odluci drugog sudskog vijeća Vrhovnog suda?

____________

1 SL 2016, L 65, str. 1.