Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgie) dne 26. listopadu 2018 – IZ v. Ryanair DAC

(Věc C-735/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Účastníci původního řízení

Žalobci: IZ

Žalovaná: Ryanair DAC

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je událost, o kterou se jedná v projednávaném sporu, tedy stávka řídících letového provozu na území, přes které musí letět letadlo, jež odlétá z letiště mimo území dotčené stávkou a přistává na letišti mimo území dotčené stávkou, musí být považována za událost vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce, a v důsledku toho nemůže být považována za „mimořádnou okolnost“, která zprošťuje leteckého dopravce povinnosti nahradit cestujícím škodu v případě zrušení letu dotčené letecké společnosti?

-    Pokud taková událost, jako je událost, která je předmětem projednávaného sporu, tedy stávka řídících letového provozu na území, přes které musí letět letadlo, jež odlétá z letiště mimo území dotčené stávkou a přistává na letišti mimo území dotčené stávkou, musí být považována za „mimořádnou okolnost“, je třeba vycházet z toho, že se pro leteckého dopravce jedná o „mimořádnou okolnost“, které nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření?

-    Musí být ze skutečnosti, že stávka byla ohlášena, být vyvozeno to, že taková událost, jako je událost, o kterou se jedná v projednávaném sporu, tedy stávka řídících letového provozu na území, přes které musí letět letadlo, jež odlétá z letiště mimo území dotčené stávkou a přistává na letišti mimo území dotčené stávkou, nespadá pod pojem „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a o zrušení nařízení (EHS) č. 295/91?

-    Je třeba mít s ohledem na bod 15 odůvodnění nařízení (ES) č. 261/2004 za to, že taková události, jako je událost, která je předmětem projednávaného sporu, tedy stávka řídících letového provozu na území, přes které musí letět letadlo, jež odlétá z letiště mimo území dotčené stávkou a přistává na letišti mimo území dotčené stávkou, představuje pro leteckého dopravce mimořádnou okolnost, které nebylo možné zabránit a která opravňuje z důvodu přiměřeného opatření, jež umožňuje zabránit rušení dalších letů, přijmout rozhodnutí zrušit dotčený let s cílem vyhnout se situaci, kdy letecké posádky nebudou moci provádět další lety v den stávky, a tím minimalizovat na úrovni celé společnosti rušení letů a omezení způsobená stávkou pro všechny cestující?

____________

1 Úř. věst. L 46, s. 1.