Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Βέλγιο) στις 26 Νοεμβρίου 2018 – IZ κατά Ryanair DAC

(Υπόθεση C-735/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: IZ

Εναγομένη: Ryanair DAC

Προδικαστικά ερωτήματα

-    Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 , την έννοια ότι συμβάν όπως το επίμαχο στην υπό κρίση υπόθεση, ήτοι η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην επικράτεια την οποία πρέπει να διασχίσει αεροσκάφος το οποίο αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία με προορισμό αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία, πρέπει να θεωρηθεί συμβάν το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «έκτακτη περίσταση» η οποία απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τους επιβάτες σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως εκτελούμενης από το οικείο αεροσκάφος;

-    Εάν συμβάν όπως το επίμαχο στην υπό κρίση υπόθεση, ήτοι η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην επικράτεια την οποία πρέπει να διασχίσει αεροσκάφος το οποίο αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία με προορισμό αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία, πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά «έκτακτη περίσταση», συνάγεται εξ αυτού ότι συνιστά για τον αερομεταφορέα «έκτακτη περίσταση» η οποία δεν μπορούσε να αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα;

-    Πρέπει να θεωρηθεί ότι το γεγονός ότι η απεργία είχε προαναγγελθεί συνεπάγεται ότι συμβάν όπως το επίμαχο στην υπό κρίση υπόθεση, ήτοι η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην επικράτεια την οποία πρέπει να διασχίσει αεροσκάφος το οποίο αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία με προορισμό αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία, δεν εμπίπτει στην έννοια των «έκτακτων περιστάσεων» κατά το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91;

-    Λαμβανομένης υπόψη της αιτιολογικής σκέψεως 15 του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004, πρέπει να θεωρηθεί ότι συμβάν όπως το επίμαχο στην υπό κρίση υπόθεση, ήτοι η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην επικράτεια την οποία πρέπει να διασχίσει αεροσκάφος το οποίο αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία με προορισμό αερολιμένα ευρισκόμενο εκτός της επικράτειας που πλήττεται από την απεργία, συνιστούσε για τον αερομεταφορέα έκτακτη περίσταση η οποία ήταν αναπόφευκτη και του επέτρεπε, ως εύλογο μέτρο για την αποφυγή άλλων ματαιώσεων, να λάβει την απόφαση να ματαιώσει την επίμαχη πτήση προκειμένου να αποφευχθεί κατάσταση στην οποία το προσωπικό του δεν θα ήταν πλέον σε θέση να πραγματοποιήσει άλλες πτήσεις την ημέρα της απεργίας, ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμφίβολα, τις διαταραχές και την ταλαιπωρία που θα προκαλούσε η απεργία στο σύνολο των επιβατών του;

____________

1 EE L 46, σ. 1.