Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) 26. novembril 2018 – IZ versus Ryanair DAC

(kohtuasi C-735/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IZ

Kostja: Ryanair DAC

Eelotsuse küsimused

Eelotsusetaotlus, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega on kehtestatud ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 5 lõike 3 tõlgendamist, on sõnastatud järgmiselt:

-    kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et sündmust, nagu on kõne all käesolevas asjas, nimelt lennujuhtide streiki territooriumil, mida peab ületama õhusõiduk, et väljudes väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvast lennujaamast jõuda väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvasse lennujaama, tuleb käsitada sündmusena, mis on omane lennuettevõtja tavapärasele tegevusele, mistõttu ei saa seda lugeda „erakorraliseks asjaoluks“, mis vabastaks lennuettevõtja kohustusest maksta reisijatele asjaomase lennu tühistamise korral hüvitist?

-    kui sündmus, nagu on kõne all käesolevas asjas, nimelt lennujuhtide streik territooriumil, mida peab ületama õhusõiduk, et väljudes väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvast lennujaamast jõuda väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvasse lennujaama, tuleb kvalifitseerida „erakorraliseks asjaoluks“, siis kas see tähendab, et tegemist on lennuettevõtja jaoks „erakorralise asjaoluga“, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed?

-    kas asjaolu, et streigi toimumine oli ette teada, toob kaasa selle, et sündmus, nagu on kõne all käesolevas asjas, nimelt lennujuhtide streik territooriumil, mida peab ületama õhusõiduk, et väljudes väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvast lennujaamast jõuda väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvasse lennujaama, ei ole hõlmatud mõistega „erakorralised asjaolud“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõike 3 tähenduses?

-    kas määruse (EÜ) nr 261/2004 põhjendust 15 arvesse võttes tuleb sündmust, nagu on kõne all käesolevas asjas, nimelt lennujuhtide streiki territooriumil, mida peab ületama õhusõiduk, et väljudes väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvast lennujaamast jõuda väljaspool streigist mõjutatud territooriumi asuvasse lennujaama, pidada lennuettevõtja jaoks erakorraliseks asjaoluks, mida ei oleks suudetud vältida ja mis õigustab kõnealuse lennu tühistamist mõistliku meetmena, millega hoida ära teiste lendude tühistamine, et vältida olukorda, kus tema meeskondadel ei oleks enam võimalik teha streigipäeval ka muid lende, minimeerides selliselt tervikuna kõigile tema reisijatele streigist põhjustatud ebamugavusi ja häireid?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.