Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2018. uputio Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) – IZ protiv Ryanair DAC

(predmet C-735/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: IZ

Tuženik: Ryanair DAC

Prethodna pitanja

[Z]ahtjev za prethodnu odluku koji se odnosi na tumačenje članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 glasi kako slijedi:

–    Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, tumačiti na način da se događaj poput onoga o kojem je riječ u predmetnom sporu, odnosno štrajk kontrolora zračnog prometa na državnom području koje treba preletjeti zrakoplov s polaskom iz zračne luke smještene izvan državnog područja pogođenog štrajkom kako bi stigao u zračnu luku smještenu izvan državnog područja pogođenog štrajkom, treba smatrati događajem koji je dio redovnog obavljanja djelatnosti zračnog prijevoznika i koji se, posljedično, ne može karakterizirati kao „izvanredna okolnost” koja zračnog prijevoznika oslobađa njegove obveze isplate odštete putnicima u slučaju otkazivanja leta koji se obavlja tim zrakoplovom?

–    Ako događaj poput onoga o kojem je riječ u predmetnom sporu, odnosno štrajk kontrolora zračnog prometa na državnom području koje treba preletjeti zrakoplov s polaskom iz zračne luke smještene izvan državnog područja pogođenog štrajkom kako bi stigao u zračnu luku smještenu izvan državnog područja pogođenog štrajkom, treba smatrati „izvanrednom okolnošću”, treba li iz toga zaključiti da je to za zračnog prijevoznika „izvanredna okolnost” koja se nije mogla izbjeći čak ni poduzimanjem svih razumnih mjera?

–    Treba li smatrati da činjenica da je štrajk najavljen ima za posljedicu to da događaj poput onoga o kojem je riječ u predmetnom sporu, odnosno štrajk kontrolora zračnog prometa na državnom području koje treba preletjeti zrakoplov s polaskom iz zračne luke smještene izvan državnog područja pogođenog štrajkom kako bi stigao u zračnu luku smještenu izvan državnog područja pogođenog štrajkom, nije obuhvaćen pojmom „izvanrednih okolnosti” u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91?

–    Uzimajući u obzir uvodnu izjavu 15. Uredbe (EZ) br. 261/2004, treba li smatrati da događaj poput onoga o kojem je riječ u predmetnom sporu, odnosno štrajk kontrolora zračnog prometa na državnom području koje treba preletjeti zrakoplov s polaskom iz zračne luke smještene izvan državnog područja pogođenog štrajkom kako bi stigao u zračnu luku smještenu izvan državnog područja pogođenog štrajkom, za zračnog prijevoznika predstavlja izvanrednu okolnost koja se nije mogla izbjeći i koja mu daje pravo da u vidu razumne mjere za izbjegavanje drugih otkazivanja, donese odluku o otkazivanju predmetnog leta kako bi se izbjegla situacija u kojoj posade više ne bi mogle obavljati druge letove na dan štrajka, ublaživši tako na razini cijelog društva poteškoće i smetnje koje su štrajkom uzrokovane svim njegovim putnicima?

____________

1 SL L 46, str. 1.