Language of document :

A Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgium) által 2018. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IZ kontra Ryanair DAC

(C-735/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Az alapeljárás felei

Felperes: IZ

Alperes: Ryanair DAC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikke (3) bekezdésének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem szövege a következő:

-     ha a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jelen jogvita tárgyát képezőhöz hasonló eseményt, vagyis a légi irányítók olyan országban tartott sztrájkját, amelyen a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérről induló és a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérre tartó légi járműnek át kell haladnia, a légifuvarozó rendes tevékenységi körébe tartozó eseménynek kell tekinteni, és következésképpen az nem minősülhet olyan „rendkívüli körülménynek”, amely az érintett repülőgép által üzemeltetett járat törlése esetén mentesíti a légifuvarozót az utasok kártalanítására irányuló kötelezettsége alól;

-     ha a jelen jogvita tárgyát képezőhöz hasonló eseményt, vagyis a légi irányítók olyan országban tartott sztrájkját, amelyen a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérről induló és a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérre tartó légi járműnek át kell haladnia, „rendkívüli körülménynek” kell tekinteni, az következik-e ebből, hogy a légifuvarozó számára olyan „rendkívüli körülményről” van szó, amelyet minden észszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni?

-     azt a tényt, hogy a sztrájkot bejelentették, úgy kell-e tekinteni, mint amelynek az a következménye, hogy a jelen jogvita tárgyát képzőhöz hasonló esemény, vagyis a légi irányítók olyan országban tartott sztrájkja, amelyen a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérről induló és a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérre tartó légi járműnek át kell haladnia, nem tartozik a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalma alá?

-     figyelemmel a 261/2004/EK rendelet (15) preambulumbekezdésére, valamely, a jelen jogvita tárgyát képzőhöz hasonló eseményt, vagyis a légi irányítók olyan országban tartott sztrájkját, amelyen a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérről induló és a sztrájkkal nem érintett területen fekvő repülőtérre tartó légi járműnek át kell haladnia, a légifuvarozó számára rendkívüli körülménynek kell-e tekinteni, amelyet nem lehetett elkerülni, és amely az egyéb járattörlések elkerülését lehetővé tevő észszerű intézkedésként feljogosította e légi fuvarozót a szóban forgó járat annak érdekében való törlésére, hogy elkerülje azt a helyzetet, amelyben a sztrájk napján az alkalmazottai már nem tudnak más járatokat indítani, így minimalizálva a társaság szintjén az utasok összességének a sztrájkkal okozott zavart?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.