Language of document :

2018 m. lapkričio 26 d. Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IZ / Ryanair DAC

(Byla C-735/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: IZ

Atsakovė: Ryanair DAC

Prejudiciniai klausimai

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, susijęs su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalies išaiškinimu:

-    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad toks įvykis, kuris yra nagrinėjamas šioje byloje, t. y. skrydžių vadovų streikas teritorijoje, kurią orlaivis turi kirsti išvykęs iš oro uosto, esančio už streiko apimamos teritorijos ribų, kad pasiektų už streiko apimamos teritorijos ribų esantį oro uostą, turi būti laikomas įvykiu, būdingu įprastai oro vežėjo veiklai ir todėl nelaikytinas „ypatinga aplinkybe“, dėl kurios oro vežėjas yra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti kompensaciją keleiviams, jeigu yra atšaukiamas atitinkamu orlaiviu vykdomas skrydis;

-    jei toks įvykis, kuris nagrinėjamas šioje byloje, t. y. skrydžių vadovų streikas teritorijoje, kurią orlaivis turi kirsti išvykęs iš oro uosto, esančio už streiko apimamos teritorijos ribų, kad pasiektų už streiko apimamos teritorijos ribų esantį oro uostą, turi būti laikomas „ypatinga aplinkybe“, ar iš to reikia daryti išvadą, kad oro vežėjui tai yra „ypatinga aplinkybė“, kurios nebuvo galima išvengti, nors buvo imtasi visų pagrįstų priemonių?

-    ar dėl aplinkybės, kad apie streiką buvo paskelbta, toks įvykis, kuris yra nagrinėjamas šioje byloje, t. y. skrydžių vadovų streikas teritorijoje, kurią orlaivis turi kirsti išvykęs iš oro uosto, esančio už streiko apimamos teritorijos ribų, kad pasiektų už streiko apimamos teritorijos ribų esantį oro uostą, nepatenka į sąvoką „ypatingos aplinkybės“, kaip tai suprantama pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį?

-    ar, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 261/2004 15 konstatuojamąją dalį, reikia manyti, kad toks įvykis, kuris yra nagrinėjamas šioje byloje, t. y. skrydžių vadovų streikas teritorijoje, kurią orlaivis turi kirsti išvykęs iš oro uosto, esančio už streiko apimamos teritorijos ribų, kad pasiektų už streiko apimamos teritorijos ribų esantį oro uostą, oro vežėjui yra ypatinga aplinkybė, kurios nebuvo galima išvengti ir dėl kurios, imdamasis pagrįstų priemonių, leidžiančių išvengti kitų atšaukimų, oro vežėjas galėjo priimti sprendimą atšaukti nagrinėjamą skrydį, kad išvengtų tokios situacijos, kuriai esant jo įgulos streiko dieną nebegalėtų vykdyti kitų skrydžių, taip apskritai kuo labiau sumažindamas trikdžius ir nepatogumus, kuriuos streikas sukėlė visiems jo keleiviams?

____________

1 OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.