Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) la 26 noiembrie 2018 – IZ/Ryanair DAC

(Cauza C-735/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Părțile din procedura principală

Reclamanți: IZ

Pârâtă: Ryanair DAC

Întrebările preliminare

[C]ererea de decizie preliminară privind interpretarea articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 [are] următorul cuprins:

-     dacă articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că un eveniment precum cel în discuție în prezentul litigiu, și anume greva controlorilor de trafic aerian pe teritoriul care trebuie să fie traversat de o aeronavă la plecarea de pe un aeroport aflat în afara teritoriului afectat de grevă pentru a ajunge la un aeroport situat în afara teritoriului afectat de grevă, trebuie considerat un eveniment inerent desfășurării normale a activității operatorului de transport aerian și, prin urmare, nu poate fi calificat drept „împrejurare excepțională” care exonerează operatorul de transport aerian de obligația de a plăti o compensație pasagerilor în cazul unei anulări a unui zbor efectuat de avionul respectiv;

-     dacă un eveniment precum cel în discuție în prezentul litigiu, și anume greva controlorilor de trafic aerian pe teritoriul care trebuie să fie traversat de o aeronavă la plecarea de pe un aeroport aflat în afara teritoriului afectat de grevă pentru a ajunge la un aeroport situat în afara teritoriului afectat de grevă, trebuie considerat o „împrejurare excepțională”, trebuie să se deducă de aici că este vorba, în cazul operatorului de transport aerian, despre o „împrejurare excepțională” care nu ar fi putut fi evitată chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile?

-     faptul că greva a fost anunțată trebuie considerat ca având drept consecință că un eveniment precum cel în discuție în prezentul litigiu, și anume greva controlorilor de trafic aerian pe teritoriul care trebuie să fie traversat de o aeronavă la plecarea de pe un aeroport aflat în afara teritoriului afectat de grevă pentru a ajunge la un aeroport situat în afara teritoriului afectat de grevă, nu intră în domeniul de aplicare al noțiunii „împrejurări excepționale” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91?

-     ținând seama de considerentul (15) al Regulamentului (CE) nr. 261/2004, trebuie să se considere că un eveniment precum cel în discuție în prezentul litigiu, și anume greva controlorilor de trafic aerian pe teritoriul care trebuie să fie traversat de o aeronavă la plecarea de pe un aeroport aflat în afara teritoriului afectat de grevă pentru a ajunge la un aeroport situat în afara teritoriului afectat de grevă, constituia pentru operatorul de transport aerian o împrejurare excepțională care nu ar fi putut fi evitată și îl autoriza, cu titlu de măsură rezonabilă care permitea evitarea altor anulări, să ia decizia de a anula zborul în discuție pentru a evita o situație în care echipele sale nu ar mai fi în măsură să efectueze alte zboruri în ziua grevei, minimizând astfel, în ansamblu, perturbările și inconvenientele cauzate de grevă tuturor pasagerilor săi?

____________

1     JO L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.