Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) 26. novembra 2018 – IZ/Ryanair DAC

(Zadeva C-735/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IZ

Tožena stranka: Ryanair DAC

Vprašanja za predhodno odločanje

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 , se glasi:

–    Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da je treba dogodek, kot se obravnava v tem sporu – torej stavko kontrolorjev letenja na ozemlju, čez katero mora leteti letalo z odhodnega letališča, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka, na letališče, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka – šteti za dogodek, ki je neločljivo povezan z običajnim opravljanjem dejavnosti letalskega prevoznika in ga zato ni mogoče opredeliti kot „izredne razmere“, zaradi katerih bi bil letalski prevoznik lahko oproščen svoje obveznosti plačila odškodnine potnikom v primeru velike zamude leta zadevnega letala?

–    Če je treba dogodek, kot se obravnava v tem sporu – torej stavko kontrolorjev letenja na ozemlju, čez katero mora leteti letalo z odhodnega letališča, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka, na letališče, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka – šteti za „izredne razmere“, ali je treba iz tega sklepati, da so to za letalskega prevoznika „izredne razmere“, ki se jim ne bi mogel izogniti, tudi če bi sprejel vse ustrezne ukrepe?

–    Ali je treba šteti, da je bila posledica dejstva, da je bila stavka napovedana, ta, da dogodek, kot se obravnava v tem sporu – torej stavka kontrolorjev letenja na ozemlju, čez katero mora leteti letalo z odhodnega letališča, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka, na letališče, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka – ne spada pod pojem „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91?

–    Ali je treba ob upoštevanju uvodne izjave 15 Uredbe (ES) št. 261/2004 za dogodek, kot se obravnava v tem sporu – torej stavko kontrolorjev letenja na ozemlju, čez katero mora leteti letalo z odhodnega letališča, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka, na letališče, ki je zunaj ozemlja, ki ga je prizadela stavka – šteti, da so to za letalskega prevoznika „izredne razmere“, ki se jim ne bi mogel izogniti in ki mu kot ustrezni ukrep za preprečitev drugih odpovedi dovoljujejo, da sprejme odločitev o odpovedi zadevnega leta, da prepreči položaj, v katerem njegovo letalsko osebje na dan stavke ne bi moglo več opravljati drugih letov, in tako na ravni celotnega poslovanja čim bolj omeji motnje in zmedo, ki jo je stavka povzročila vsem njegovim potnikom?

____________

1 UL L 46, str. 1.