Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Łodzi (Poola) 3. septembril 2018 – Miasto Łowicz versus Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(kohtuasi C-558/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Łodzi

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Miasto Łowicz

Vastustaja: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellest sättest liikmesriikidele tuleneva kohustusega võtta piisavad meetmed, et tagada tulemuslik õiguskaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades, on vastuolus õigusnormid, mis oluliselt suurendavad riski, et rikutakse kohtunike sõltumatu distsiplinaarmenetluse tagatist Poolas, kuna nende normidega:

1)    poliitiliselt mõjutatakse distsiplinaarmenetluse läbiviimist,

2)    luuakse risk, et distsiplinaarmeetmete süsteemi kasutatakse kohtulahendite sisu poliitiliseks kontrollimiseks, ning

3)    võimaldatakse distsiplinaarmenetluses kasutada kohtunike vastu kuriteoga kogutud tõendeid?

____________