Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 22. listopadu 2018 – Anton van Zantbeek VOF v. Ministerraad

(Věc C-725/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Anton van Zantbeek VOF

Žalovaný: Ministerraad

Předběžné otázky

1.    Je třeba článek 56 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 36 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, kterou se zavádí daň z burzovních operací ve smyslu článku 120 a 126 Belgisch Wetboek di verse rechten en taksen (belgický zákon o různých poplatcích a daních) a která vede k tomu, že belgický příkazce se stává osobou povinnou k této dani, pokud má obchodní zprostředkovatel sídlo v zahraničí?

2.    Je třeba článek 63 Smlouvy o fungování Evropské a článek 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, kterou se zavádí daň z burzovních operací ve smyslu článku 120 a 126 belgického zákona o některých poplatcích a daních, a která vede k tomu, že belgický příkazce se stává osobou povinnou k této dani, pokud má obchodní zprostředkovatel sídlo v zahraničí?

3.    Mohl by Grondwettelijk Hof (Ústavní soud, Belgie), pokud na základě na první a druhou otázku dospěl k závěru, že napadené články nesplňují jednu nebo několik povinností vyplývajících z ustanovení uvedených v těchto otázkách, ponechat přechodně v platnosti účinky článků 120 a 126 belgického zákona o různých poplatcích a daních, aby zamezil právní nejistotě a umožnil zákonodárci, aby uvedl tato ustanovení do souladu s těmito povinnostmi?

____________