Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 22. novembril 2018 – Anton van Zantbeek VOF, teine menetlusosaline: Ministerraad

(kohtuasi C-725/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Anton van Zantbeek VOF

Teine menetlusosaline: Ministerraad

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 56 ja 2. mail 1992 allkirjastatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 36 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse börsitehingute maks Belgia lõivude ja maksude seadustiku (Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen) artiklite 120 ja 1262 tähenduses, mille tagajärjel muutub juhul, kui vahendaja on välisriigi resident, selle maksu tasumise eest vastutavaks isikuks Belgia residendist käsundiandja?

2.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 63 ja 2. mail 1992 allkirjastatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 40 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse börsitehingute maks Belgia lõivude ja maksude seadustiku (Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen) artiklite 120 ja 1262 tähenduses, mille tagajärjel muutub juhul, kui vahendaja on välisriigi resident, selle maksu tasumise eest vastutavaks isikuks Belgia residendist käsundiandja?

3.    Kas Grondwettelijk Hof (Belgia konstitutsioonikohus) võiks juhul, kui ta peaks esimesele ja teisele eelotsuse küsimusele antava vastuse põhjal järeldama, et vaidlustatud artiklid rikuvad ühte või mitut kõnealustes küsimustes viidatud sätetest tulenevat kohustust, jätta Belgia lõivude ja maksude seadustiku (Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen) artiklite 120 ja 1262 tagajärjed ajutiselt kehtima, et vältida õiguslikku ebakindlust ja võimaldada seadusandjal need kõnealuste kohustustega kooskõlla viia?

____________