Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2018. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Anton van Zantbeek VOF, druga stranka: Ministerraad

(predmet C-725/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Grondwettelijk Hof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Anton van Zantbeek VOF

Druga stranka u postupku: Ministerraad

Prethodna pitanja

Treba li članak 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 36. Sporazuma od 2. svibnja 1992. o Europskom gospodarskom prostoru tumačiti na način da su im protivne nacionalne odredbe o uvođenju poreza na burzovne transakcije u smislu članaka 120. i 126.2 belgijskog Zakona o različitim naknadama i porezima, koje za posljedicu imaju to da belgijski nalogodavac postaje dužnikom tog poreza, ako je profesionalni posrednik nastanjen u inozemstvu?

Treba li članak 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 40. Sporazuma od 2. svibnja 1992. o Europskom gospodarskom prostoru tumačiti na način da su im protivne nacionalne odredbe o uvođenju poreza na burzovne transakcije u smislu članaka 120. i 126.2 belgijskog Zakona o različitim naknadama i porezima, koje za posljedicu imaju to da belgijski nalogodavac postaje dužnikom tog poreza, ako je profesionalni posrednik nastanjen u inozemstvu?

Može li Ustavni sud, ako bi iz odgovora na prvo i drugo prethodno pitanje proizlazilo da pobijani članci povrjeđuju jednu ili više obveza koje proizlaze iz odredaba navedenih u tim pitanjima, privremeno održati na snazi posljedice članaka 120. i 126.2 belgijskog Zakona o različitim naknadama i porezima, kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i zakonodavcu omogućilo da se uskladi s tim obvezama?

____________