Language of document :

A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anton van Zantbeek VOF kontra Ministerraad

(C-725/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperes: Anton van Zantbeek VOF

Alperes: Ministerraad

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét és az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 36. cikkét, hogy azokkal ellentétes a Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen (az egyes járulékokról és adókról szóló belga törvénykönyv) 120. és 126/2. cikke értelmében vett, a tőzsdei ügyleteket terhelő adó bevezetésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, amelynek következtében a belga megbízó válik az ezen adó megfizetésére köteles személlyé, ha a hivatásos közvetítő külföldön letelepedett?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63. cikkét és az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 40. cikkét, hogy azokkal ellentétes az egyes járulékokról és adókról szóló belga törvénykönyv 120. és 126/2. cikke értelmében vett, a tőzsdei ügyleteket terhelő adó bevezetésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, amelynek következtében a belga megbízó válik az ezen adó megfizetésére köteles személlyé, ha a hivatásos közvetítő külföldön letelepedett?

Ha a Grondwettelijk Hof az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első és második kérdésre adott válasz alapján arra a következtetésre jut, hogy a megtámadott cikkek sértenek az említett kérdésekben hivatkozott rendelkezésekből eredő kötelezettségek közül egyet vagy többet, fenntarthatja-e (alkotmánybíróság, Belgium) átmenetileg az egyes járulékokról és adókról szóló belga törvénykönyv 120. és 126/2. cikkének joghatásait a jogbizonytalanság elkerülése és annak érdekében, hogy a jogalkotó számára lehetővé tegye a megtámadott cikkek és az említett kötelezettségek közötti összhang megteremtését?

____________