Language of document :

2018 m. lapkričio 22 d. Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anton van Zantbeek VOF, kita šalis: Ministerraad

(Byla C-725/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Anton van Zantbeek VOF

Kita šalis: Ministerraad

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnis ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 36 straipsnis aiškintini taip, kad jie prieštarauja nacionalinės teisės aktui, kuriuo nustatomas biržos sandorių mokestis pagal Belgijos įvairių rinkliavų ir mokesčių kodekso 120 ir 1262 straipsnius ir dėl kurio atsiranda Belgijos užsakovo prievolė sumokėti šį mokestį, jei komercinis tarpininkas yra įsisteigęs užsienyje?

2.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnis ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnis aiškintini taip, kad jie prieštarauja nacionalinės teisės aktui, kuriuo nustatomas biržos sandorių mokestis pagal Belgijos įvairių rinkliavų ir mokesčių kodekso 120 ir 1262 straipsnius ir dėl kurio atsiranda Belgijos užsakovo pareiga sumokėti šį mokestį, jei komercinis tarpininkas yra įsisteigęs užsienyje?

3.    Ar Konstitucinis Teismas galėtų, jei jis, remdamasis atsakymu į pirmąjį ir antrąjį prejudicinį klausimą, padarytų išvadą, kad ginčijami straipsniai pažeidžia vieną ar daugiau iš šiuose klausimuose minėtų nuostatų kylančių įpareigojimų, laikinai palikti galioti Belgijos įvairių rinkliavų ir mokesčių kodekso 120 ir 1262 straipsnių teisines pasekmes, kad būtų išvengta teisinio netikrumo ir teisės aktų leidėjui būtų suteikta galimybė suderinti juos su tais įpareigojimais?

____________