Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. novembrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad

(Lieta C-725/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Grondwettelijk Hof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Anton van Zantbeek VOF

Atbildētāja: Ministerraad

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. pants un 1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums par biržas darījumiem piemērojama nodokļa ieviešanu Beļģijas Likuma par dažādajām nodevām un nodokļiem 120. un 126.2 panta izpratnē, kura sekas ir tādas, ka Beļģijā reģistrēts pakalpojumu saņēmējs kļūst par šī nodokļa maksātāju, ja komerciālais starpnieks ir reģistrēts ārvalstī?

    Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. pants un 1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 40. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums par biržas darījumiem piemērojama nodokļa ieviešanu Beļģijas Likuma par dažādajām nodevām un nodokļiem 120. un 126.2 panta izpratnē, kura sekas ir tādas, ka Beļģijā reģistrēts pakalpojumu saņēmējs kļūst par šī nodokļa maksātāju, ja komerciālais starpnieks ir reģistrēts ārvalstī?

Vai Konstitucionālā tiesa, ja tā, pamatojoties uz atbildi uz pirmo un otro jautājumu, secinātu, ka apstrīdētie panti ir pretrunā vienam vai vairākiem pienākumiem, kas izriet no šajos jautājumos minētajām tiesību normām, varētu atstāt uz laiku spēkā Beļģijas Likuma par dažādām nodevām un nodokļiem 120. un 126.2 panta sekas, lai novērstu tiesisko nenoteiktību un dotu likumdevējam iespēju panākt to atbilstību šiem pienākumiem?

____________