Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 22 noiembrie 2018 – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad

(Cauza C-725/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Grondwettelijk Hof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Anton van Zantbeek VOF

Pârât: Ministerraad

Întrebările preliminare

1)    Articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 36 din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale potrivit căreia se introduce o taxă pe operațiunile bursiere, așa cum se prevede la articolele 120 și 126/2 din Codul belgian privind diverse taxe și impozite, având drept efect faptul că ordonatorul belgian devine debitor al acestei taxe atunci când intermediarul profesionist este stabilit în străinătate?

2)    Articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 40 din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale potrivit căreia se introduce o taxă pe operațiunile bursiere, așa cum se prevede la articolele 120 și 126/2 din Codul belgian privind diverse taxe și impozite, având drept efect faptul că ordonatorul belgian devine debitor al acestei taxe atunci când intermediarul profesionist este stabilit în străinătate?

3)    Dacă, în baza răspunsului oferit la prima sau la a doua întrebare preliminară, Curtea Constituțională ar ajunge la concluzia că articolele atacate încalcă una sau mai multe dintre obligațiile care decurg din dispozițiile menționate în aceste întrebări, aceasta ar putea menține temporar efectele articolelor 120 și 126/2 din Codul belgian privind diverse taxe și impozite, pentru a evita insecuritatea juridică și pentru a permite legiuitorului să le pună în conformitate cu aceste obligații?

____________