Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel București (Rumeenia) 6. novembri 2018. aastal – World Comm Trading Gfz SRL versus Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(kohtuasi C-684/18)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel București

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: World Comm Trading Gfz SRL

Vastustajad: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikliga 90 ja käibemaksu1 neutraalsuse põhimõttega on vastuolus riiklikud õigusaktid (või halduspraktika, mis põhineb ebaselgetel õigusaktidel), mis takistab äriühingul sisendkäibemaksu maha arvata proportsionaalselt riigisiseste kaubatarnete hinnaalanduse väärtusega põhjusel, et ühendusesisese tarnija (majanduskontserni esindaja) välja antud maksuarvel on kajastatud üldise hinnaalanduse kogusumma, mis on antud nii sama raamlepingu alusel tarnitud ühendusesisestele kui ka riigisisestele toodetele, mis on aga (ostetud selle kontserni ühelt äriühingult, kelle käibemaksukohustuslase registreerimisnumber erineb sellest, mis on märgitud hinnaalandusega seotud arvel) kajastatud kui asjaomases liikmesriigis soetatud tooted?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas proportsionaalsuse põhimõttega on vastuolus soetaja ilma jätmine õigusest maha arvata sisendkäibemaksu proportsionaalselt kogu tarnijale ühendusesiseselt antud hinnaalanduse väärtusega, juhul, kui tarnija (sama kontserni äriühing) on lõpetanud selles riigis majandustegevuse ja ei saa enam tarne maksustatavat väärtust vähendada, väljastades enammakstud käibemaksu vahe tagastamise eesmärgil oma käibemaksukohustuslase registreerimisnumbriga arve?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.