Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 6.11.2018 – World Comm Trading Gfz SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(asia C-684/18)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Kantaja: World Comm Trading Gfz SRL

Vastaajat: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 90 artikla ja arvonlisäveron neutraalisuuden periaate esteenä kansalliselle lainsäädännölle (tai hallinnolliselle käytännölle, joka perustuu epäselvään lainsäädäntöön), jolla evätään yhtiöltä oikeus vähentää arvonlisävero tavaroiden kotimaisiin luovutuksiin sovellettavan alennuksen arvon suhteessa sillä perusteella, että yhteisönsisäisen toimittajan (konsernin edustajana) laatimaan veron sisältävään laskuun on kirjattu koko alennus, joka on myönnetty sekä yhteisönsisäisistä tuotteista että kotimaisista tuotteista, joita on toimitettu saman puitesopimuksen perusteella mutta jotka on kirjattu hankituiksi asianomaisesta jäsenvaltiosta (ja luovuttajana konsernin jäsen, jolla on toinen arvonlisäverotunnus kuin se, jota käytettiin alennukseen liittyvässä laskussa).

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko suhteellisuusperiaate esteenä sille, että vastaanottajalta evätään oikeus vähentää arvonlisävero toimittajan myöntämän alennuksen arvon suhteessa siinä tapauksessa, että paikallinen toimittaja (saman konsernin jäsen) on lopettanut liiketoiminnan eikä voi enää alentaa luovutuksesta kannettavan veron perustetta laatimalla laskun omalla arvonlisäverotunnuksellaan liikaa kannetun arvonlisäveron erotuksen palauttamista varten?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.