Language of document :

A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – World Comm Trading Gfz SRL kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(C-684/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Appel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: World Comm Trading Gfz SRL

Alperesek: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28 i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 90. cikkével, valamint a héasemlegesség elvével az olyan nemzeti szabályozás (vagy egy nem egyértelmű szabályozáson alapuló azon közigazgatási gyakorlat), amely egy társasággal szemben azzal az indokkal tagadja meg azt a jogot, hogy a belföldi termékértékesítésekre adott árengedmény értékével arányosan levonja a héát, hogy valamely, Közösségen belüli (egy gazdasági csoport képviselőjeként eljáró) eladó által kibocsátott adószámla feltünteti azon Közösségen belüli termékek és azon belföldi termékek tekintetében egyaránt adott teljes árengedményt, amelyeket ugyanazon keretszerződés alapján értékesítettek, de amelyeket úgy vettek könyvelésbe, hogy azokat a vonatkozó tagállamból (a csoport egyik, az árengedménnyel kapcsolatos számlán szereplőtől eltérő héaazonosító számmal rendelkező tagjától) szerezték be?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, ellentétes-e az arányosság elvével az, hogy a kedvezményezettel szemben abban az esetben tagadják meg azt a jogot, hogy a Közösségen belüli eladó által egységesen adott árengedmény értékével arányosan levonhassa a héát, ha a belföldi eladó (amely ugyanazon csoport tagja) a gazdasági tevékenységét már megszüntette, és már nem tudja az értékesítések adóalapját a saját héaazonosító számával ellátott számla kibocsátásával a beszedett héatöbblet visszatérítése érdekében csökkenteni?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.