Language of document :

2018 m. lapkričio 6 d. Curtea de Apel București (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje World Comm Trading Gfz SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Byla C-684/18)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel București

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: World Comm Trading Gfz SRL

Kitos proceso šalys: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 90 straipsnį ir PVM neutralumo principą yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai (arba neaiškiais teisės aktais grindžiama administracinė praktika), pagal kuriuos bendrovei nesuteikiama teisė atskaityti PVM proporcingai prekių pardavimui šalyje taikomos nuolaidos vertei dėl to, kad ES tiekėjo (kuris veikė kaip ekonominės grupės atstovas) išrašytoje sąskaitoje nurodyta bendra nuolaida, taikoma pagal tą pačią pagrindinę sutartį tiekiant tiek ES, tiek nacionalinius gaminius, bet šie gaminiai yra įregistruoti kaip prekės, įsigytos iš referencinės valstybės narės (iš grupės įmonės, kuriai yra priskirtas kitas PVM mokėtojo kodas nei nurodytas nuolaidos sąskaitoje)?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar pagal proporcingumo principą būtų draudžiama nesuteikti gavėjui teisės atskaityti PVM sumos, kuri būtų proporcinga visos ES tiekėjo suteiktos nuolaidos vertei, jeigu vietinis tiekėjas (tos pačios grupės narys) būtų nutraukęs ekonominę veiklą ir nebegalėtų, norėdamas susigrąžinti sumokėtą PVM perviršį, sumažinti parduotų prekių apmokestinamosios vertės, išrašydamas sąskaitą, kurioje būtų nurodytas jam priskirtas PVM mokėtojo kodas?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.