Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 6. novembra 2018 – World Comm Trading Gfz SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Zadeva C-684/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: World Comm Trading Gfz SRL

Toženi stranki: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 90 Direktive Sveta 2006/112 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 in načelo nevtralnosti DDV nasprotujeta nacionalni zakonodaji (ali upravni praksi, ki temelji na nejasni zakonodaji), ki gospodarski družbi zavrne pravico do odbitka DDV sorazmerno z vrednostjo popusta, ki se uporabi za domače dobave blaga, iz razloga, da je na davčnem računu, ki ga je izdal dobavitelj znotraj Skupnosti (kot predstavnik gospodarske skupine), naveden skupni popust, odobren tako za proizvode znotraj Skupnosti kot tudi za domače proizvode, dobavljene na podlagi iste okvirne pogodbe, vendar pa knjižene kot pridobitve iz referenčne države članice (od članice skupine z drugo številko DDV v primerjavi s tisto na računu, ki se nanaša na popust)?

2.    V primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje, ali načelo sorazmernosti nasprotuje temu, da se prejemniku zavrne pravica do odbitka DDV sorazmerno z vrednostjo popusta, ki ga je skupno odobril dobavitelj znotraj Skupnosti, v primeru, da lokalni dobavitelj (član iste skupine) preneha z opravljanjem gospodarske dejavnosti in ne more več znižati davčne osnove za dobave z izdajo računa s svojo številko za DDV za namen povračila preveč plačanega DDV?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.