Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) – Dong Yang Electronics Sp. z o.o. protiv Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(predmet C-547/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Tuženik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prethodna pitanja

1.    Može li se iz same činjenice da društvo sa sjedištem izvan područja Europske unije posjeduje društvo kćer na državnom području Poljske zaključiti da postoji stalni poslovni nastan u Poljskoj u smislu članka 44. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 [omissis] i članka 11. stavka 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost2 (preinaka [omissis])?

2.    U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, treba li treći subjekt analizirati ugovorne odnose između društva sa sjedištem izvan područja Europske unije i društva kćeri kako bi utvrdio postoji li stalni poslovni nastan društva kćeri u Poljskoj?

____________

1 SL L 347, str. 1.

2 SL L 77, str. 1.