Language of document :

A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2018. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dong Yang Electronics Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(C-547/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Alperes: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Önmagában abból a tényből, hogy az Európai Unió területén kívüli székhelyű társaságnak Lengyelország területén leányvállalata van, levezethető-e a lengyelországi állandó telephely fennállása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 44. cikke és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet2 11. cikkének (1) bekezdése értelmében?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, valamely harmadik személy köteles-e arra, hogy az Európai Unió területén kívüli székhelyű társaság és a leányvállalat közötti szerződéses jogviszonyokat megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az elsőként említett társaságnak van-e állandó telephelye Lengyelországban?

____________

1 HL L 347., 1. o.

2 HL L 77., 1. o.