Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) 23. avgusta 2018 – Dong Yang Electronics sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Zadeva C-547/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dong Yang Electronics sp. z o.o.

Tožena stranka: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je že na podlagi dejstva, da ima družba s sedežem zunaj Evropske unije na ozemlju Poljske odvisno družbo, mogoče sklepati o obstoju stalne poslovne enote na Poljskem v smislu člena 44 Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 [...] (ni prevedeno) in člena 11(1) Izvedbene Uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost2 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali mora tretja oseba preučiti pogodbena razmerja med družbo s sedežem zunaj Evropske unije in odvisno družbo, da bi ugotovila, ali ima prvonavedena družba na Poljskem stalno poslovno enoto?

____________

1 UL L 347, str. 1.

2 UL L 77, str. 1.