Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. listopada 2018. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie protiv Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

(predmet C-653/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Tuženik: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prethodna pitanja

Treba li se, s obzirom na članak 146. stavak 1. točke (a) i (b) i članak 131. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 (SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.), kako je izmijenjena, u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/112/EZ) i načela oporezivanja potrošnje, neutralnosti i proporcionalnosti, ispravna nacionalna praksa temeljiti na primjeni izuzeća s pravom na odbitak (u Poljskoj stopa od 0 %) u svakom slučaju, ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

(a)    roba je izvezena nepoznatom primatelju na odredište izvan Europske unije, i

(b)    postoje nedvojbeni dokazi da je roba napustila područje Europske unije i ta se činjenica ne osporava?

Protivi li se odredbama članka 146. stavka 1. točaka (a) i (b) i članka 131. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i načelima oporezivanja potrošnje, neutralnosti i proporcionalnosti nacionalna praksa koja se temelji na tome da nije izvršena isporuka robe koja je neosporno izvezena na odredište izvan područja Europske unije, a za koju nakon izvoza porezna tijela u okviru provedenog postupka utvrde da stvarni kupac robe nije subjekt kojemu je porezni obveznik izdao račun, nego subjekt koji je tijelima nepoznat i stoga odbijaju na tu transakciju primijeniti izuzeće s pravom na odbitak (u Poljskoj stopa od 0 %)?

Treba li se, s obzirom na članak 146. stavak 1. točke (a) i (b) i članak 131. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i načela oporezivanja potrošnje, neutralnosti i proporcionalnosti, pravilna nacionalna praksa temeljiti na tome da se na isporuku robe primjenjuje nacionalna stopa ako postoje nedvojbeni dokazi da je roba napustila područje Europske unije, ali tijela zbog nedostatka poznatog primatelja utvrde da isporuka robe nije izvršena, ili pak treba smatrati da u takvom slučaju uopće nije izvršena transakcija koja se oporezuje PDV-om, zbog čega porezni obveznik u skladu s člankom 168. Direktive 2006/112/EZ nema pravo na odbitak ulaznog poreza na stjecanje robe koju je izvezao?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1.