Language of document :

2018 m. spalio 17 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Unitel Sp. z o.o. w Warszawie / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Byla C-543/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciniai klausimai

Ar atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 146 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 131 straipsnį ir vartojimo apmokestinimo, mokesčių neutralumo bei proporcingumo principus teisinga nacionalinė praktika būtų taikyti neapmokestinimą suteikiant teisę į atskaitą (Lenkijoje – 0 % tarifas) tada, kai įvykdomos dvi kumuliacinės sąlygos:

a)    prekė išvežama nenustatytam pirkėjui ne Europos Sąjungoje ir

b)    yra aiškių įrodymų, jog prekė buvo išvežta iš Europos Sąjungos teritorijos ir ši aplinkybė nėra ginčijama?

Ar atsižvelgiant į Direktyvos 2006/112/EB 146 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 131 straipsnį ir vartojimo apmokestinimo, mokesčių neutralumo bei proporcingumo principus draudžiama nacionalinė praktika, pagal kurią preziumuojama, jog nėra prekės, kuri neginčijamai išvežta iš Europos Sąjungos teritorijos, tiekimo, o po eksporto įvykdymo mokesčių institucijos atlikdamos tyrimą nusprendžia, kad realus prekių pirkėjas buvo ne subjektas, kuriam apmokestinamasis asmuo išrašė tiekimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą, o kitas institucijų nenustatytas subjektas, todėl atsisako taikyti tokiam sandoriui neapmokestinimą su teise į atskaitą (Lenkijoje – 0 % tarifas)?

Ar atsižvelgiant į Direktyvos 2006/112/EB 146 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 131 straipsnį ir vartojimo apmokestinimo, mokesčių neutralumo bei proporcingumo principus teisinga nacionalinė praktika būtų taikyti nacionalinį tarifą prekių tiekimui, jei yra aiškių įrodymų, kad prekė išvežta iš Europos Sąjungos, bet institucijos, atsižvelgdamos į tai, kad nebuvo nustatytas gavėjas, nusprendžia, jog nebuvo prekių tiekimo, ar tokiu atveju vis dėlto reikėtų pripažinti, kad iš viso nebuvo sudarytas PVM apmokestinamas sandoris, todėl pagal Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnį apmokestinamasis asmuo neturi teisės atskaityti mokesčio, apskaičiuoto už eksportuotų prekių įsigijimą?

____________

1 OL L 347, p. 1.