Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 17 octombrie 2018 – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Cauza C-653/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Apelantă: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Intimat: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Întrebările preliminare

În lumina articolului 146 alineatul (1) literele (a) și (b) și a articolului 131 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , precum și a principiilor impozitării consumului, neutralității și proporționalității, practica națională corectă trebuie să presupună că scutirea de TVA cu drept de deducere (care în Polonia presupune aplicarea cotei de 0 %) se aplică întotdeauna în cazul în care următoarele două condiții sunt îndeplinite cumulativ:

a)    exportul bunurilor s-a făcut către un beneficiar nedeterminat, care are reședința în afara Uniunii Europene, și

b)    există dovezi clare că bunurile au părăsit teritoriul Uniunii, această împrejurare nefiind contestată?

Articolul 146 alineatele (a) și (b) și articolul 131 din Directiva 2006/112/CE, precum și principiile impozitării consumului, neutralității și proporționalității se opun unei practici naționale conform căreia nu există o livrare de bunuri, despre care nu se contestă că au fost exportate din Uniunea Europeană, în cazul în care autoritățile naționale au constatat, după export, în cadrul procedurii efectuate, că beneficiarul efectiv nu corespunde cu cel indicat pe factura emisă de persoana impozabilă și care ar dovedi livrarea, bunurile fiind livrate unui alt beneficiar, care nu a fost identificat de autorități, astfel încât acestea refuză scutirea de TVA a respectivei operațiuni cu drept de deducere (care în Polonia presupune aplicarea cotei de 0 %)?

În lumina articolului 146 alineatele (a) și (b) și a articolului 131 din Directiva 2006/112/CE, precum și a principiilor impozitării consumului, neutralității și proporționalității, practica națională corectă trebuie să presupună că livrării bunurilor i se aplică cota de impozitare națională în cazul în care există dovezi clare că bunurile au părăsit Uniunea Europeană, însă autoritățile constată, având în vedere lipsa unui beneficiar determinat, că nu ar fi fost efectuată o livrare de bunuri, sau trebuie să se presupună în acest caz că nu a fost efectuată vreo operațiune supusă TVA-ului, astfel încât persoana impozabilă nu are dreptul, în conformitate cu articolul 168 din Directiva 2006/112/CE, la deducerea TVA-ului pentru achiziția bunurilor exportate?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.