Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (vrhovno upravno sodišče, Poljska) 17. oktobra 2018 – Unitel Sp. z o.o. s sedežem v Varšavi / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (direktor finančnega urada v Varšavi)

(Zadeva C-653/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny (vrhovno upravno sodišče, Poljska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Unitel Sp. z o.o. s sedežem v Varšavi

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (direktor finančnega urada v Varšavi)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali mora biti ob upoštevanju členov 146(1)(a) in (b) in 131 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva 2006/112/ES) ter načel obdavčitve potrošnje, nevtralnosti in sorazmernosti pravilna nacionalna praksa taka, da se oprostitev s pravico do odbitka (na Poljskem davčna stopnja 0 %) uporabi vedno, kadar sta hkrati izpolnjena ta pogoja:

(a)    blago je bilo izvoženo neznanemu prejemniku, ki ima sedež zunaj Evropske unije, in

(b)    obstajajo jasni dokazi za to, da je blago zapustilo ozemlje Unije, pri čemer se tega ne prereka?

Ali člena 146(1)(a) in (b) in 131 Direktive 2006/112/ES ter načela obdavčitve potrošnje, nevtralnosti in sorazmernosti nasprotujejo nacionalni praksi, v skladu s katero se šteje, da dobava blaga, ki je bilo nesporno izvoženo iz Evropske unije, ni bila opravljena, če so nacionalni organi po izvozu v okviru postopka, ki so ga izvedli, ugotovili, da dejanski prejemnik ni prejemnik, ki je bil naveden na računu, ki ga je izdal davčni zavezanec in ki dokazuje dobavo, ampak je bilo blago dobavljeno drugemu prejemniku, katerega identitete organi niso ugotovili, zaradi česar ti organi zavrnejo uporabo oprostitve s pravico do odbitka (na Poljskem davčna stopnja 0 %) za to transakcijo?

Ali mora biti ob upoštevanju členov 146(1)(a) in (b) in 131 Direktive 2006/112/ES ter načel obdavčitve potrošnje, nevtralnosti in sorazmernosti pravilna nacionalna praksa taka, da se, če obstajajo jasni dokazi za to, da je blago zapustilo Evropsko unijo, organi pa glede na to, da prejemnik ni znan, ugotovijo, da ni bila opravljena dobava blaga, za dobavo blaga uporabi nacionalna davčna stopnja ali pa je treba v tem primeru zavzeti stališče, da sploh ni bila opravljena obdavčljiva transakcija, tako da davčni zavezanec v skladu s členom 168 Direktive 2006/112/ES nima pravice do odbitka vstopnega davka, ki ga je plačal za pridobitev izvoženega blaga?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.