Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fis-26 ta’ Ottubru 2018 – BP vs UNIPARTS sàrl, li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Nyon

(Kawża C-668/18)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Sąd Najwyższy

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: BP

Konvenuta: UNIPARTS sàrl, li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Nyon

Domandi preliminari

Id-dispożizzjonijiet magħquda tat-tieni sentenza tal-Artikolu 19(1) TUE, tat-tielet sentenza tal-Artikolu 4(3) TUE u tal-Artikolu 2 TUE, kif ukoll tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE u tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-prinċipju li l-imħallfin ma jistgħux jitneħħew, li jagħmel parti mill-prinċipji ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva u ta’ Stat tad-dritt, jiġi miksur meta l-leġiżlatur nazzjonali jnaqqas l-età ta’ rtirar tal-imħallfin tal-qorti tal-aħħar istanza ta’ Stat Membru (minn 70 għal 65 sena, pereżempju) u meta l-età ta’ rtirar il-ġdida, iktar baxxa, tiġi applikata għall-imħallfin li jkunu għadhom fil-kariga, mingħajr ma l-imħallef ikkonċernat jingħata d-diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk għandux jibbenefika mill-età ta’ rtirar iktar baxxa?

Id-dispożizzjonijiet magħquda tat-tieni sentenza tal-Artikolu 19(1) TUE, tat-tielet sentenza tal-Artikolu 4(3) TUE u tal-Artikolu 2 TUE, kif ukoll tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE u tal-Artikolu 47 tal-Karta għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-prinċipju ta’ Stat tad-dritt u l-livell ta’ indipendenza neċessarja għall-garanzija ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva fil-kawżi li jinvolvu d-dritt tal-Unjoni jiġu miksura meta, bi ksur tal-prinċipju li l-imħallfin ma jistgħux jitneħħew, il-leġiżlatur nazzjonali jbaxxi minn 70 għal 65 sena l-età normali sa fejn imħallef tal-qorti tal-aħħar istanza ta’ Stat Membru jista’ jokkupa kariga ta’ mħallef, billi jissuġġetta l-possibbiltà taż-żamma tiegħu f’tali kariga għall-kunsens diskrezzjonali ta’ organu tal-awtorità eżekuttiva?

Id-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikolu 2 u tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 4, p. 79), għandhom jiġu interpretati fis-sens li t-tbaxxija tal-età ta’ rtirar tal-imħallfin tal-qorti tal-aħħar istanza ta’ Stat Membru u l-issuġġettar tal-possibbiltà taż-żamma fil-kariga għall-kunsens ta’ organu tal-awtorità eżekuttiva fil-konfront ta’ mħallef li jkun qed jeżerċita f’din il-qorti u li jkun laħaq l-età l-ġdida ta’ rtirar iktar baxxa, jikkostitwixxu diskriminazzjoni minħabba l-età?

Id-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikoli 2, 9 u 11 tad-Direttiva 2000/78, kif ukoll l-Artikoli 21 u 47 tal-Karta għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-preżenza ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età eżerċitata kontra mħallfin tal-qorti tal-aħħar istanza ta’ Stat Membru, minħabba t-tbaxxija tal-età ta’ rtirar tagħhom minn 70 sena preċedentement għal 65 sena, din il-qorti, meta tiddeċiedi kwalunkwe kawża f’formazzjoni ġudikanti li fiha jkun sedenti mħallef ikkonċernat mill-konsegwenzi ta’ dawn ir-regoli nazzjonali diskriminatorji u li ma esprimiex ix-xewqa tiegħu li jibbenefika mill-età ta’ rtirar il-ġdida, għandha l-obbligu, għall-finijiet tal-għoti ta’ deċiżjoni dwar il-kwistjoni preliminari relatata mal-formazzjoni ġudikanti, tirrifjuta l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali kuntrarji għad-Direttiva 2000/78 u għall-Artikolu 21 tal-Karta u tkompli taħt il-formazzjoni ġudikanti li tinkludi l-parteċipazzjoni ta’ dan l-imħallef, meta dan ikun l-uniku mod effikaċi li tiġi żgurata l-protezzjoni ġudizzjarja effettiva tad-drittijiet li l-imħallef jislet mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni?

____________