Language of document :

A Tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois (Franciaország) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LC, MD kontra easyJet Airline Co. Ltd

(C-756/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

ASB

Az alapeljárás felei

Felperesek: LC, MD

Alperes: easyJet Airline Co. Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: 261/2004 rendelet) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a rendelet rendelkezéseire történő hivatkozás érdekében az utasoknak bizonyítaniuk kell az utasfelvételre jelentkezésüket?

Igenlő válasz esetén a 261/2004 rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjával ellentétes-e az olyan egyszerű vélelem, amely szerint az utas utasfelvételre jelentkezése teljesítettnek tekintendő, amennyiben ez utóbbi a 2. cikk g) pontja szerinti, az üzemeltető légifuvarozó által elfogadott és nyilvántartásba vett helyfoglalással rendelkezik?

____________

1 HL L 46., 1. o.