Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Дело C621/18

Andy Wightman и др.

срещу

Secretary of State for Exiting the European Union

(Преюдициално запитване,
отправено от Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)

„Бързо производство“

Резюме — Определение на председателя на Съда от 19 октомври 2018 г.

Преюдициални въпроси — Бързо преюдициално производство — Условия — Обстоятелства, които са основание за бързо разглеждане — Искане за тълкуване дали е възможно държава членка едностранно да оттегли нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза — Необходимост от получаване на отговора на Съда преди обсъжданията и гласуването в парламента на съответната държава членка по споразумението за оттегляне — Дело, което се отнася до основни въпроси на националното конституционно право и правото на Съюза — Уважаване на искането за прилагане на бързото производство

(член 50 ДЕС; член 23а от Статута на Съда; член 105, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда)

Вж. текста на определението.

(вж. т. 7—11)