Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Věc C621/18

Andy Wightman a další

proti

Secretary of State for Exiting the European Union

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)]

„Zrychlené řízení“

Shrnutí – usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. října 2018

Předběžné otázky – Zrychlené řízení o předběžné otázce – Podmínky – Okolnosti odůvodňující rychlé projednání – Žádost o výklad v souvislosti s možností členského státu jednostranně odvolat oznámení svého záměru vystoupit z Unie – Potřeba získat odpověď Soudního dvora před projednáváním dohody o vystoupení a hlasováním o ní v parlamentu členského státu – Věc týkající se zásadních otázek vnitrostátního ústavního práva a unijního práva – Připuštění žádosti o projednání ve zrychleném řízení

(Článek 50 SEU; statut Soudního dvora, článek 23a; jednací řád Soudního dvora, čl. 105 odst. 1)

Viz znění rozhodnutí.

(viz body 7–11)