Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

Sag C-621/18

Andy Wightman m.fl.

mod

Secretary of State for Exiting the European Union

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session, Inner House, First Division (Scotland))

»Fremskyndet procedure«

Sammendrag – kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. oktober 2018

Præjudicielle spørgsmål – fremskyndet præjudiciel procedure – betingelser – omstændigheder, der begrunder en hurtig behandling – anmodning om fortolkning med hensyn til en medlemsstats mulighed for ensidigt at tilbagekalde meddelelsen om dens beslutning om at udtræde af Unionen – behov for at opnå et svar fra Domstolen før debat og afstemning i den berørte medlemsstats parlament om tilbagetrædelsesaftalen – sag, der angår grundlæggende nationale forfatningsretlige og EU-retlige spørgsmål – efterkommelse af anmodningen om anvendelse af den fremskyndede procedure

(Art. 50 TEU; statutten for Domstolen, art. 23a; Domstolens procesreglement, art. 105, stk. 1)

Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 7-11)